Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Thái Nhã Vân Dịu Dàng Với Áo Yếm

Thái Nhã Vân Dịu Dàng Với Áo Yếm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yếm hồng thôn nữ tươi đường lúa
Chùa lợp ngàn hoa đại trắng tinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *